Katalog » Przyroda » Briologia

UWAGA! Ten sklep jest NIECZYNNY. Od 25.12.2014 r. zamówienia będą realizowane TYLKO przez nowy sklep na www.sorus.pl
Zapraszamy do naszego nowego sklepu.
Kliknij tutaj i zobacz najnowsze książki Wydawnictwa SORUS!

Wybierz kategorię
Zapowiedzi
WYSYŁKA GRATIS!

BEZPŁATNA WYSYŁKA
już od
80 zł na zamówieniu
przy płatności
przelewem lub kartą płatniczą!!!

Program Ochrony Kupujących PayU

Płatności obsługują platnosci.pl
PayPal

Wysyłka gratis dotyczy wysyłek na terytorium Polski.

Towar dnia
29,90 zł
Najczęściej kupowane
Informacje o produkcie
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
BRYOPHYTES OF THE POLISH CARPATHIANS
Autor
ISBN
978-83-89949-43
Liczba stron
339
Oprawa
miękka
Format
17 X 24 cm
Rok wydania
2008
Język
ENGLISH
Cena
Ilość
75,00 zł
Książka jest kontynuacją zainicjowanej w 2004 r. nieformalnej serii prac briologicznych Wydawnictwa Sorus poświęconych różnym aspektom badań mszaków Karpat.
Tom zawiera 22 artykuły należące do czterech grup tematycznych. Pierwsza z nich obejmuje opracowania brioflorystyczne, w tym obszerne i pełne flory mchów Kotliny Żywieckiej i Małych Pienin oraz wątrobowców i glewików Skalic Nowotarskich i Spiskich. Dopełnieniem ich są doniesienia florystyczne z Tatr oraz ze wschodniej części polskich Karpat.
Kolejnych 13 artykułów poświęconych jest rzadkim i zagrożonym gatunkom oraz rodzajom mchów i wątrobowców w Karpatach Zachodnich i na przyległym niżu. Trzy z nich dotyczą chronionych gatunków mchów Buxbaumia viridis i Dicranum viride. W pozostałych przedstawione jest aktualne rozmieszczenie oraz nowe stanowiska rzadkich w Karpatach gatunków, m.in. Campylopus subulatus, Brachydontium trichodes, Fissidens fontanus, Frullania tamarisci oraz dwóch gatunków z rodzaju Hymenoloma lub mających tam jedyne w Polsce stanowiska (Hygrohypnum alpinum, Cynodontium gracilescens). Ponadto zestawione zostały nowe stanowiska Orthodicranum tauricum – gatunku, który w ostatnich latach wyraźnie rozszerza swój zasięg w naszym kraju, oraz górskiego gatunku Andreaea rupestris w północno-wschodniej Polsce.
Problematyka taksonomiczna poruszona jest w pracy opisującej nowy dla nauki monotypowy rodzaj mchu Hylocomiadelphus, obejmujący H. triquetrus, gatunek dotychczas zaliczany do rodzaju Rhytidiadelphus.
Ostatnia grupa tematyczna obejmuje dwie publikacje fitosocjologiczne, poświęcone zbiorowiskom zdominowanym przez mchy na torfowisku wysokim w Kotlinie Żywieckiej oraz fitocenozom Pogonatum urnigerum i Oligotrichum hercynicum na antropogenicznych siedliskach w polskich Karpatach.


The book consists of 22 articles which can be divided into several thematic groups. The fi rst three papers are fairly voluminous because they take the form of local moss fl oras of the Kotlina Żywiecka Basin (A. Stebel) and Małe Pieniny Range (R. Ochyra and A. Stebel) and a liverwort and hornwort fl ora of the Skalice Nowotarskie and Spiskie klippen (R. Ochyra and B. Cykowska). This fl oristic part of the book is supplemented by three smaller accounts on the mosses of the eastern part of the Polish Carpathians (L. Armata) and the liverworts (H. Klama) and bryophytes (B. Cykowska) of the Tatra Mountains.
The next 13 articles deal with individual species and genera of mosses and liverworts which are rare or otherwise phytogeographically interesting. Most of them consider the distribution of these taxa in the Polish Carpathians; among the species concerned are Campylopus subulatus and Brachydontium trichodes (A. Stebel), Frullania tamarisci (R. Zubel and A. Stebel), Fissidens fontanus (J. Żarnowiec and L. Armata) and two species of Hymenoloma (R. Ochyra, A. Stebel and H. Bednarek-Ochyra). The other two accounts deal with species which have their only Polish occurrences in the Carpathians, namely Cynodontium gracilescens (R. Ochyra, A. Stebel and H. Bednarek-Ochyra) and Hygrohypnum alpinum (J. Żarnowiec and L. Armata). The Polish rarity and protected moss Buxbaumia viridis was rediscovered in the Pieniny (G. Vončina) and at six stations in the Polish Western Carpathians (B. Cykowska), while for the European threatened moss Dicranum viride new records in Poland are given including some new recent records from the Carpathians (A. Stebel, J. Żarnowiec, B. Cykowska and M. Szczepański). The doubtful occurrence of Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia, a taxon once reported from the Carpathians at its single locality in Poland, is discussed and it is defi nitely excluded from the known hepatic fl ora of the country (R. Zubel). The granite moss Andreaea rupestris, which is common in the alpine belt in the Tatras, occurs rarely in the northern Polish lowlands at relict stations on granitic blocks and its current distribution in north-eastern Poland is reviewed (M. Szczepański).
Finally, the present-day distribution of Orthodicranum tauricum, a species which is rapidly spreading in Poland, is given in this section (A. Stebel, R. Ochyra, S. Wierzcholska, B. Fojcik, A. Rusińska, S. Rosadziński and M. Szczepański).
Moss taxonomy is represented in the book by a single paper in which Hylocomiadelphus is described as a new moss genus for a species which has long been known as Rhytidiadelphus triquetrus and which is widespread in the Polish Carpathians (R. Ochyra and A. Stebel).
The two fi nal papers are phytosociological accounts. The fi rst of these describes the plant community Sphagno fallacis-Eriophoretum vaginati in the Kotlina Żywiecka Basin (P. Nejfeld). The second, bringing the book to an end, deals with phytocoenoses of Pogonatum urnigerum and Oligotrichum hercynicum in the Polish Carpathians (P. Górski).CONTENTS
ADAM STEBEL, RYSZARD OCHYRA
Preface

BRYOFLORISTICS
ADAM STEBEL
Mosses of the Kotlina Żywiecka Basin (Western Carpathians)
RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL
Mosses of the Małe Pieniny Range (Polish Western Carpathians)
RYSZARD OCHYRA, BEATA CYKOWSKA
The liverwort fl ora of the Skalice Nowotarskie and Spiskie Klippen (Polish Western Carpathians)
LUCJAN ARMATA
A contribution to the moss fl ora of the eastern part of the Polish Carpathians
HENRYK KLAMA
A contribution to the liverwort fl ora of the Tatra National Park (southern
Poland)
BEATA CYKOWSKA
A contribution to the bryofl ora of the subnival belt in the Polish Tatra
Mountains

BRYOGEOGRAPHY OF INDIVIDUAL GENERA AND SPECIES
RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL, HALINA BEDNAREK-OCHYRA
Cynodontium gracilescens (Bryophyta, Dicranaceae) in Poland
RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL, HALINA BEDNAREK-OCHYRA
The genus Hymenoloma (Bryophyta, Seligeriaceae) in the Polish Carpathians
ADAM STEBEL
Brachydontium trichodes (Bryophyta, Seligeriaceae) in the Polish part of the Carpathians
ADAM STEBEL
Campylopus subulatus (Bryophyta, Dicranaceae) in the Polish part of the Carpathians
GRZEGORZ VONČINA
The occurrence of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians)
BEATA CYKOWSKA
New records of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Polish Carpathians
ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL
Occurrence of Frullania tamarisci (Marchantiophyta, Frullaniaceae) in the Polish Carpathians
ROBERT ZUBEL
Does Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia (Marchantiophyta, Jungermanniaceae) occur in the Polish Carpathians?
ADAM STEBEL, JAN ŻARNOWIEC, BEATA CYKOWSKA, MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI
Additional localities of the European threatened moss Dicranum viride (Bryophyta, Dicranaceae) from Poland
JAN ŻARNOWIEC, LUCJAN ARMATA
The fi rst locality of Fissidens fontanus (Bryophyta, Fissidentaceae) in eastern Poland
JAN ŻARNOWIEC, LUCJAN ARMATA
The moss Hygrohypnum alpinum (Bryophyta, Amblystegiaceae) in Poland and its threats
MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI
The distribution of the mountain species Andreaea rupestris (Bryophyta, Andreaeaceae) in north-eastern Poland
ADAM STEBEL, RYSZARD OCHYRA, SYLWIA WIERZCHOLSKA, BARBARA FOJCIK, ANNA RUSIŃSKA, STANISŁAW ROSADZIŃSKI, MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI
Current distribution of Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranaceae) in Poland

BRYOTAXONOMY
RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL
Hylocomiadelphus (Hylocomiaceae), a new genus of pleurocarpous mosses

BRYOECOLOGY
PAWEŁ NEJFELD
The ombrotrophic bog Sphagno fallacis-Eriophoretum vaginati Hueck 1929 on Grojec Hill (Kotlina Żywiecka Basin, Outer Western Carpathians)
PIOTR GÓRSKI
Phytocoenoses with Pogonatum urnigerum and Oligotrichum hercynicum as indicators of anthropogenically generated erosion in the Polish Carpathians

HALINA BEDNAREK-OCHYRA, RYSZARD OCHYRA
Index to Latin plant namesSPIS TREŚCI
ADAM STEBEL, RYSZARD OCHYRA
Przedmowa

FLORYSTYKA MSZAKÓW
ADAM STEBEL
Mchy Kotliny Żywieckiej (Karpaty Zachodnie)
RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL
Mchy Małych Pienin (polskie Karpaty Zachodnie)
RYSZARD OCHYRA, BEATA CYKOWSKA
Flora wątrobowców Skalic Nowotarskich i Spiskich (polskie Karpaty Zachodnie)
LUCJAN ARMATA
Materiały do flory mchów wschodniej części polskich Karpat
HENRYK KLAMA
Materiały do flory wątrobowców Tatrzańskiego Parku Narodowego (południowa
Polska)
BEATA CYKOWSKA
Materiały do flory mszaków piętra turniowego w Tatrach Polskich

BRIOGEOGRAFIA WYBRANYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW
RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL, HALINA BEDNAREK-OCHYRA
Cynodontium gracilescens (Bryophyta, Dicranaceae) w Polsce
RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL, HALINA BEDNAREK-OCHYRA
Rodzaj Hymenoloma (Bryophyta, Seligeriaceae) w polskich Karpatach
ADAM STEBEL
Brachydontium trichodes (Bryophyta, Seligeriaceae) w polskiej części Karpat
ADAM STEBEL
Campylopus subulatus (Bryophyta, Dicranaceae) w polskiej części Karpat
GRZEGORZ VONČINA
Występowanie Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) w Pienińskim Parku Narodowym w polskich Karpatach Zachodnich
BEATA CYKOWSKA
Nowe stanowiska Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) w polskich Karpatach
ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL
Występowanie Frullania tamarisci (Marchantiophyta, Frullaniaceae) w polskiej części Karpat
ROBERT ZUBEL
Czy Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia (Marchantiophyta, Jungermanniaceae) występuje w polskich Karpatach?
ADAM STEBEL, JAN ŻARNOWIEC, BEATA CYKOWSKA, MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI
Kolejne stanowiska zagrożonego w Europie mchu Dicranum viride (Bryophyta, Dicranaceae) z Polski
JAN ŻARNOWIEC, LUCJAN ARMATA
Pierwsze stanowisko Fissidens fontanus (Bryophyta, Fissidentaceae) we wschodniej Polsce
JAN ŻARNOWIEC, LUCJAN ARMATA
Hygrohypnum alpinum (Bryophyta, Amblystegiaceae) w Polsce i jego zagrożenie
MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI
Rozmieszczenie górskiego gatunku mchu Andreaea rupestris (Bryophyta, Andreaeaceae) w północno-wschodniej Polsce
ADAM STEBEL, RYSZARD OCHYRA, SYLWIA WIERZCHOLSKA, BARBARA FOJCIK,
ANNA RUSIŃSKA, STANISŁAW ROSADZIŃSKI, MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI
Aktualne rozmieszczenie Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranaceae) w Polsce

TAKSONOMIA MCHÓW
RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL
Hylocomiadelphus (Hylocomiaceae), nowy rodzaj mchów bocznozarodniowych

EKOLOGIA MSZAKÓW
PAWEŁ NEJFELD
Torfowisko wysokie Sphagno fallacis-Eriophoretum vaginati Hueck 1929 na Grojcu (Kotlina Żywiecka, Zewnętrzne Karpaty Zachodnie)
PIOTR GÓRSKI
Fitocenozy z Pogonatum urnigerum i Oligotrichum hercynicum jako wskaźniki antropogenicznie generowanych procesów erozyjnych w polskiej części Karpat

HALINA BEDNAREK-OCHYRA, RYSZARD OCHYRA
Indeks łacińskich nazw roślin


Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
BRYOLOGICAL STUDIES IN THE WESTERN CARPATHIANS
BADANIA BRIOLOGICZNE W KARPATACH ZACHODNICH
MOSSES OF THE POLICA RANGES
MCHY PASMA POLICY W POLSKICH KARPATACH ZACHODNICH
Adam Stebel, Ryszard Ochyra, Leon Stuchlik, Jerzy B. Parusel
IDENTIFICATION KEYS TO THE LIVERWORTS AND HORNWORTS OF EUROPE AND MACARONESIA
(Distribution and Status)

R. Schumacker & J. Váňa

<!--888-->THE MOSSES OF THE BESKIDY ZACHODNIE as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians
Adam Stebel
Mchy Beskidów Zachodnich jako paradygmat biologicznych i środowiskowych zmian we florze polskich Karpat Zachodnich.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Język
PolskiEnglish
Waluta
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Usługi
wydawnicze i poligraficzne
Najczęściej oglądane
Strony dla obieżyświatów
- Blog: Szlaki dla obieżyświatów
- Serwis Szlaki.pl
- Kazimierz Nowak - pionier reportażu - - Sztafeta śladami Kazimierza Nowaka
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
DM SORUS Sp. z o.o., ul. Poplińskich 12A, 61-574 Poznań, Poland
tel. +48 795 414 122


W serwisie Sorus.com.pl/sklep („Serwis”) stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji, dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika, w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je także serwisy wyszukujące i społecznościowe z którymi współpracujemy (takie jak Google czy Facebook). Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
Aktualna Data: 2024-06-12 20:47
© Sorus. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.