Katalog » Przyroda » Botanika

UWAGA! Ten sklep jest NIECZYNNY. Od 25.12.2014 r. zamówienia będą realizowane TYLKO przez nowy sklep na www.sorus.pl
Zapraszamy do naszego nowego sklepu.
Kliknij tutaj i zobacz najnowsze książki Wydawnictwa SORUS!

Wybierz kategorię
Zapowiedzi
WYSYŁKA GRATIS!

BEZPŁATNA WYSYŁKA
już od
80 zł na zamówieniu
przy płatności
przelewem lub kartą płatniczą!!!

Program Ochrony Kupujących PayU

Płatności obsługują platnosci.pl
PayPal

Wysyłka gratis dotyczy wysyłek na terytorium Polski.

Towar dnia
29,90 zł
Najczęściej kupowane
Informacje o produkcie
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
PRZEWODNIK DO BADAŃ ARCHEOBOTANICZNYCH
Autor
ISBN
83-89949-03-2
Liczba stron
566
Format
18 × 24,5 cm
Rok wydania
2005
Język
polski / Polish
 Cechy produktu
liczba stron / pages
566
format
18 × 24,5 cm
data wydania / date of edition
2005 rok
ISBN
83-89949-03-2
oprawa:
Cena
Ilość
35,30 zł

Autorki
Maria Lityńska-Zając, Krystyna Wasylikowa

Współpraca
Andrzej Joachimiak, Sławomir Kadrow, Lucyna Kubiak-Martens, Jerzy J. Langer, Ilona Polcyn, Marek Polcyn, Adam Walanus, Mirosław Zając

Dodaj produkt do koszyka! Kliknij tutaj aby zamówić książkę  

Podręcznik zawiera:

 • podstawy teoretyczne badań archeobotanicznych, 
 • opis metod badania roślin zachowanych na stanowiskach archeologicznych (zbieranie prób w terenie oraz ich opracowanie laboratoryjne i statystyczne)
 • prezentację najważniejszych rezultatów tych badań i sposoby publikowania wyników, 
 • omówienie wykorzystywania surowców roślinnych przez ludy zbieracko-łowieckie i rolnicze w pradziejach, 
 • omówienie historii roślin uprawnych i synantropijnych. 

Obok metod podstawowych, stosowanych w nauce polskiej i światowej już od kilkudziesięciu lat, uwzględnia nowe możliwości poznawcze, które pojawiły się dzięki zastosowaniu:

 • analiz DNA, 
 • fitolitów, 
 • skrobi,
 • niektórych analiz fizykochemicznych,
 • badaniu podziemnych organów zapasowych roślin.

Jako podręcznik akademicki książka reprezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny, przy zachowaniu przystępnej formy wykładu. Może więc służyć do kształcenia studentów botaniki i archeologii w zakresie tej interdyscyplinarnej dziedziny nauki. 

Badacze podejmujący samodzielną działalność naukową skorzystają z szerokiego wachlarza wskazówek metodycznych, informacji o postępie badań archeobotanicznych w Polsce i na świecie oraz przeglądu literatury.

Odbiorcami podręcznika są:

 • botanicy, 
 • rolnicy, 
 • etnobotanicy, 
 • etnolodzy,
 • archeolodzy,
 • przedstawiciele innych specjalności

oraz osoby zainteresowane wykorzystywaniem roślin dzikich i uprawnych 

 • w gospodarce, 
 • magii, 
 • lecznictwie,
 • sztuce 

w czasach przedhistorycznych i wczesnohistorycznych.


SPIS TREŚCI 

Od Wydawcy/ 13

Wstęp/ 17

Część pierwsza
Teoretyczne podstawy archeobotaniki

I. Definicja, przedmiot i zadania archeobotaniki/ 23

I.1. Przedmiot archeobotaniki w ujęciu różnych autorów / 23

I.2. Stosunek archeobotaniki do innych nauk / 24

I.3. Zarys historii badań archeobotanicznych / 26
       I.3.1. Historia archeobotaniki europejskiej do II wojny światowej / 26
       I.3.2. Etnobotaniczne korzenie archeobotaniki amerykańskiej/ 30
       I.3.3. Okres po II wojnie światowej/ 31
       I.3.4. Zarys historii badań archeobotanicznych w Polsce/ 31
       I.3.5. Główne kierunki badawcze we współczesnej archeobotanice/ 34

II. Szczątki roślin jako materiał źródłowy w archeobotanice/ 37

II.1. Zagadnienia tafonomiczne/ 37

II.2. Formy zachowania się makroskopowych szczątków roślinnych/ 41

II.3. Szczątki mikroskopowe/ 44

II.4. Źródła pomocnicze/ 45

III. Rodzaj stanowiska archeologicznego a typ materiału roślinnego/ 47

IV. Datowanie szczątków roślinnych zachowanych na stanowiskach archeologicznych/ 52

IV.1. Datowanie pośrednie i bezpośrednie/ 52

IV.2. Datowanie stratygraficzne, datowniki archeologiczne/ 54

IV.3. Metody radiometryczne/ 55

IV.4. Dendrochronologia/ 57

IV.5. Szczątki roślinne jako podstawa datowania obiektów archeologicznych metodą/ 14C i metodą dendrochronologiczną/ 58

IV.6. Periodyzacja pradziejów Polski/ 62

V. Zarys historii wybranych roślin uprawnych/ 64

V.1. Ośrodki udomowienia roślin i powstania rolnictwa/ 64

V.2. Uwagi o taksonomii roślin uprawnych/ 66

V.3. Właściwości gatunków udomowionych w porównaniu z ich dzikimi przodkami/ 67

V.4. Zboża/ 68
        V.4.1. Pszenice diploidalne/ 68
        V.4.2. Pszenice tetraploidalne/ 77
        V.4.3. Pszenice heksaploidalne/ 83
        V.4.4. Najstarsze pszenice nagie na stanowiskach archeologicznych/ 89
        V.4.5. Jęczmień zwyczajny – Hordeum vulgare L. em. Lam./ 94
        V.4.6. Żyto zwyczajne – Secale cereale L./ 99
        V.4.7. Owies zwyczajny – Avena sativa L./ 104
        V.4.8. Proso zwyczajne – Panicum miliaceum L./ 106
        V.4.9. Ber – Setaria italica (L.) P. Beauv./ 108
        V.4.10. Gryka zwyczajna – Fagopyrum esculentum Moench/ 110

V.5. Rośliny motylkowate/ 113

V.6. Rośliny olejo- i włóknodajne/ 123

V.7. Rośliny olejodajne i warzywne z rodzaju Brassica/ 131

V.8. Owoce mięsiste i orzechy/ 135

V.9. Warzywa i przyprawy/ 147

Część druga
METODY BADAŃ terenowych i laboratoryjnych

VI. Próbkowanie i zagadnienie badań reprezentatywnych w archeobotanice (Sławomir Kadrow)/ 159

VI.1. Dylematy badań wykopaliskowych/ 159

VI.2. Badania archeologiczne i archeobotaniczne w aspekcie próbkowania/ 160

VI.3. Próba statystyczna i inne pojęcia/ 162

VI.4. Rodzaje próbkowania w archeobotanice/ 162

VI.5. Próbkowanie krajobrazu/ 166

VII. Zbieranie materiału do badań archeobotanicznych/ 167

VII.1. Specyfika archeobotanicznych badań terenowych/ 167

VII.2. Zasady ogólne obowiązujące przy zbieraniu wszystkich typów materiału archeobotanicznego/ 169

VII.3. Wyposażenie terenowe/ 172

VII.4. Zbieranie prób do badania szczątków makroskopowych/ 172
          VII.4.1. Zbieranie prób na stanowiskach wilgotnych/ 174
          VII.4.2. Zbieranie prób na stanowiskach suchych/ 174
          VII.4.3. Wskazówki praktyczne dotyczące próbkowania na niektórych rodzajach stanowisk/ 175
          VII.4.4. Terenowa obróbka prób makroskopowych/ 177

VII.5. Zbieranie materiału do analizy pyłkowej/ 179
          VII.5.1. Pobieranie prób z wykopów/ 180
          VII.5.2. Wiercenia/ 181

VIII. Metody laboratoryjne w analizie karpologicznej i pyłkowej/ 182

VIII.1. Wyposażenie pracowni archeobotanicznej/ 182

VIII.2. Wyposażenie laboratorium służącego do maceracji prób/ 184

VIII.3. Wstępne przygotowanie prób do obróbki laboratoryjnej/ 185

VIII.4. Metody laboratoryjne w badaniu szczątków makroskopowych/ 186
            VIII.4.1. Maceracja prób/ 186
            VIII.4.1.1. Szlamowanie prób osadu wilgotnego/ 188
                              VIII.4.1.2. Flotacja prób piaszczystych zawierających szczątki spalone/ 188
                              VIII.4.1.3. Wydobywanie szczątków na sucho ze stanowisk pustynnych/ 189
            VIII.4.2. Przebieranie prób/ 189

VIII.5. Przygotowanie prób do analizy pyłkowej/ 190
            VIII.5.1. Częściej stosowane metody maceracji/ 190
            VIII.5.2. Metody maceracji stosowane tylko do niektórych osadów/ 192

Część trzecia
METODY oznaczania materiałów roślinnych i prezentacji wyników

IX. Szczątki makroskopowe/ 197

IX.1. Ogólne zasady analizy karpologicznej/ 197
          IX.1.1. Uwagi wstępne/ 197
          IX.1.2. Opis i dokumentacja materiału/ 198
                       IX.1.2.1. Opis próby/ 198
                       IX.1.2.2. Opis szczątków roślinnych 199
          IX.1.3. Analiza ilościowa prób zawierających owoce i nasiona/ 201
          IX.1.4. Przedstawianie wyników analizy karpologicznej/ 204

IX.2. Eksperyment w archeobotanice/ 204
          IX.2.1. Cele eksperymentowania w archeobotanice/ 204
          IX.2.2. Wpływ fosylizacji na kształt i budowę anatomiczną szczątków/ 205
                       IX.2.2.1. Sztuczna fosylizacja z użyciem odczynników chemicznych/ 205
                       IX.2.2.2. Doświadczenia ze spalaniem/ 207
                       IX.2.2.3. Doświadczenia z odciskami/ 210
                       IX.2.2.4. Wpływ fosylizacji na budowę organów roślinnych: wnioski/ 212
          IX.2.3. Przykłady testowania hipotez/ 212
                       IX.2.3.1. Wpływ spalania na skład zespołów szczątków/ 212
                       IX.2.3.2. Rolnictwo eksperymentalne: próby rekonstrukcji/ 213
                       IX.2.3.3. Przykłady innych doświadczeń/ 214

IX.3. Oznaczanie zbóż spotykanych na stanowiskach archeologicznych w Polsce/ 214
          IX.3.1. Wprowadzenie/ 214
          IX.3.2. Morfologia zbóż/ 215
          IX.3.3. Oznaczanie pszenic/ 217
                       IX.3.3.1. Morfologia kłosów, kłosków i ziarniaków/ 217
                       IX.3.3.2. Opis gatunków pszenicy spotykanych na stanowiskach polskich/ 222
          IX.3.4. Oznaczanie jęczmienia/ 228
          IX.3.5. Oznaczanie żyta/ 230
          IX.3.6. Oznaczanie owsa uprawnego/ 231
          IX.3.7. Oznaczanie prosa/ 233
          IX.3.8. Oznaczanie beru/ 235

IX.4. Inne rośliny uprawne spotykane na stanowiskach archeologicznych/ 236

IX.5. Opis owoców i nasion niektórych gatunków roślin dzikich ze stanowisk archeologicznych w Polsce/ 240

IX.6. Badanie szczątków drewna/ 274
          IX.6.1. Wprowadzenie/ 274
          IX.6.2. Procesy tafonomiczne prowadzące do nagromadzenia drewna na stanowiskach archeologicznych/ 274
          IX.6.3. Przedstawianie wyników analizy drewna/ 276
          IX.6.4. Interpretacja znalezisk drewna/ 279
          IX.6.5. Oznaczanie drewna kopalnego/ 281
                       IX.6.5.1. Schemat budowy anatomicznej drewna/ 283
                       IX.6.5.2. Opis drewna drzew i krzewów często spotykanych na stanowiskach archeologicznych w Polsce/ 285

IX.7. Badanie odcisków roślinnych na ceramice i polepie/ 295
          IX.7.1. Wprowadzenie/ 295
          IX.7.2. Oznaczanie odcisków/ 296
          IX.7.3. Przedstawianie wyników analizy odcisków/ 298
          IX.7.4. Interpretacja wyników analizy odcisków/ 299

X. Rozpoznawanie organów spichrzowych roślin jako źródła pożywienia (Lucyna Kubiak-Martens)/ 301

X.1. Wstęp/ 301

X.2. Korzenie i bulwki jako źródło pożywienia/ 303

X.3. Morfologia wegetatywnych organów spichrzowych/ 304
        X.3.1. Organy spichrzowe pochodzenia łodygowego/ 304
        X.3.2. Organy spichrzowe pochodzenia korzeniowego/ 306

X.4. Budowa anatomiczna łodygi i korzenia/ 307

X.5. Rozpoznawanie i klasyfikacja szczątków tkanki parenchymatycznej na etapie sortowania materiału botanicznego/ 310

X.6. Oznaczanie roślin na podstawie zwęglonej tkanki parenchymatycznej/ 310

X.7. Znaleziska zwęglonych szczątków wegetatywnych organów roślin na stanowiskach archeologicznych/ 315

X.8. Perspektywy badań na przyszłość/ 320

XI. Wnioskowanie statystyczne i analizy wielowymiarowe w archeobotanice (Adam Walanus, Mirosław Zając)/ 321

XI.1. Wprowadzenie/ 321

XI.2. Uzasadnienie potrzeby wnioskowania statystycznego/ 322
          XI.2.1. Wstęp/ 322
          XI.2.2. Przykład wnioskowania statystycznego – liczba ziarniaków/ 323
          XI.2.3. Rozkład prawdopodobieństwa/ 324
                       XI.2.3.1. Rozkłady prawdopodobieństwa/ 324
                       XI.2.3.2. Rozkład prawdopodobieństwa Poissona/ 324
                       XI.2.3.3. Odchylenie standardowe/ 325
                       XI.2.3.4. Odchylenie standardowe rozkładu Poissona/ 32
                       XI.2.3.5. Liczba cyfr znaczących/ 326
                       XI.2.3.6. Pomiary a zliczenia/ 326
                       XI.2.3.7. Rozkład normalny/ 327
                       XI.2.3.8. Testowanie hipotez statystycznych za pomocą rozkładu normalnego/ 327
          XI.2.4. Seria pomiarów/ 329
                       XI.2.4.1. Jednorodność wyników/ 329
                       XI.2.4.2. Średnia/ 329
                       XI.2.4.3. Odchylenie standardowe/ 329
                       XI.2.4.4. Dokładność średniej/ 330
                       XI.2.4.5. Porównanie dwóch średnich, test t/ 330
          XI.2.5. Formalizm testowania hipotez statystycznych/ 332
          XI.2.6. Korelacja/ 333
          XI.2.7. Przykład elementarnych obliczeń i wnioskowania statystycznego/ 334

XI.3. Analizy wielowymiarowe/ 336
          XI.3.1. Metody klasyfikacji/ 337
                       XI.3.1.1. Analiza skupień (taksonomia)/ 337
                       XI.3.1.2. Analiza dyskryminacyjna/ 339
          XI.3.2. Metody badające strukturę danych/ 339
                       XI.3.2.1. Analiza czynnikowa i analiza głównych składowych/ 342
                       XI.3.2.2. Analiza korespondencji/ 342
                       XI.3.2.3. Skalowanie wielowymiarowe/ 344
          XI.3.3. Klasyfikacja symboliczna/ 344

XI.4. Zakończenie/ 345

XII. Analiza pyłkowa w badaniach archeobotanicznych (Krystyna Wasylikowa)/ 346

XII.1. Zastosowanie analizy pyłkowej do badania osadów naturalnych i antropogenicznych: podstawy teoretyczne/ 346

XII.2. Zastosowanie analizy pyłkowej do badania stanowisk archeologicznych/ 347

XII.3. Obliczanie spektrów pyłkowych i przedstawianie wyników analizy pyłkowej/ 349

XII.4. Analiza pyłkowa stanowisk suchych/ 351
           XII.4.1. Gleby kopalne/ 351
           XII.4.2. Inne źródła materiału palinologicznego spotykane na stanowiskach archeologicznych/ 357

XII.5. Analiza pyłkowa osadów jaskiniowych/ 362

XII.6. Analiza pyłkowa nawarstwień miejskich/ 365

XII.7. Analiza ekskrementów i treści przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt/ 366
           XII.7.1. Koprolity/ 366
           XII.7.2. Latryny, stajnie/ 369
           XII.7.3. Zawartość przewodu pokarmowego zwłok ludzkich/ 369

XIII. Zastosowanie analizy fitolitów w archeobotanice (Marek Polcyn, Ilona Polcyn, Krystyna Wasylikowa)/ 372

XIII.1. Co to są fitolity/ 372

XIII.2. Historia badań nad fitolitami/ 372

XIII.3. Morfologia fitolitów i możliwość ich oznaczania/ 374

XIII.4. Pochodzenie fitolitów w osadach/ 377

XIII.5. Znaczenie fitolitów dla badań archeologicznych/ 378

XIII.6. Obserwacja mikroskopowa/ 381

XIII.7. Przedstawianie wyników/ 382

XIII.8. Zbieranie prób do analizy fitolitów/ 383

XIII.9. Przygotowanie laboratoryjne prób do analizy fitolitów/ 383

XIII.10. Uwagi końcowe/ 385

XIV. Wykorzystanie okrzemek w archeologii/ 386

XIV.1. Wprowadzenie/ 386

XIV.2. Regionalne rekonstrukcje paleoekologiczne/ 386

XIV.3. Okrzemki w badaniu artefaktów/ 387

XIV.4. Uwagi praktyczne/ 388

XV. Badanie ziaren skrobi zachowanej na stanowiskach archeologicznych/ 389

XVI. Rola chemotaksonomii i biologii molekularnej w oznaczaniu szczątków roślinnych i w badaniach filogenetycznych (Andrzej Joachimiak)/ 391

XVI.1. Podstawy teoretyczne/ 391
            XVI.1.1. Chemotaksonomia/ 391
            XVI.1.2. Badania molekularne/ 393

XVI.2. Analiza kopalnego DNA/ 396
            XVI.2.1. Powielanie – metoda PCR/ 396
            XVI.2.2. Dalsze analizy/ 39
            8XVI.2.3. Podstawowe cechy kopalnego DNA/ 399
            XVI.2.4. Wybór DNA/ 401
            XVI.2.5. Wybór sekwencji/ 403

XVI.3. Omówienie niektórych wyników badań/ 408
            XVI.3.1. Kukurydza/ 408
            XVI.3.2. Pszenica/ 410

XVI.4. Uwagi końcowe/ 412

XVII. Zastosowanie analiz fizykochemicznych w archeobotanice (Jerzy Langer)/ 413

XVII.1. Wprowadzenie/ 413

XVII.2. Spektroskopia optyczna/ 414

XVII.3. Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni IR/ 417

XVII.4. Metody magnetycznego rezonansu/ 421

XVII.5. Spektrometria masowa MS/ 424

XVII.6. Metody analizy termicznej/ 427

XVII.7. Metody chromatograficzne/ 428

XVII.8. Metody aktywacyjne/ 429

XVII.9. Mikroskopia elektronowa: transmisyjna TEM, skaningowa SEM i mikroanaliza/ 431

Część czwarta
Interpretacja wyników badań archeobotanicznych

XVIII. Rekonstrukcja zbiorowisk roślinnych (Maria Lityńska-Zając)/ 437

XVIII.1. Podstawy metodyczne/ 437

XVIII.2. Analiza syntaksonomiczna materiałów archeobotanicznych/ 441
               XVIII.2.1. Znaczenie metody fitosocjologicznej w archeobotanice/ 441
               XVIII.2.2. Zastosowanie fitosocjologii do interpretacji materiału subfosylnego/ 444
                                 XVIII.2.2.1. Rekonstrukcja konkretnych paleofitocenoz/ 445
                                 XVIII.2.2.2. Analiza materiałów występujących w rozproszeniu/ 451
                                 XVIII.2.2.3. Możliwość zmian statusu synekologicznego gatunków/ 455

XVIII.3. Ekologiczne liczby wskaźnikowe/ 456
               XVIII.3.1. Wprowadzenie/ 456
               XVIII.3.2. Wskaźniki ekologiczne według Zarzyckiego/ 457
               XVIII.3.3. Zastosowanie liczb ekologicznych w archeobotanice/ 457

XVIII.4. Funkcjonalna interpretacja danych botanicznych/ 460
               XVIII.4.1. Podstawy teoretyczne/ 460
               XVIII.4.2. Przykłady zastosowania metody FIBS/ 461

XVIII.5. Analiza flory synantropijnej na podstawie materiałów archeobotanicznych/ 463

XIX. Rekonstrukcja procesów gospodarczych na podstawach botanicznych (Maria Lityńska-Zając)/ 470

XIX.1. Chwasty polne jako źródło informacji o sposobach uprawy roślin/ 470
            XIX.1.1. Termin siewu zbóż i ich pielęgnacja/ 471
                            XIX.1.1.1. Zarys problemu/ 471
                            XIX.1.1.2. Spektra biologiczne chwastów współczesnych pól uprawnych/ 472
                            XIX.1.1.3. Spektra biologiczne chwastów na polach w czasach prehistorycznych/ 473
            XIX.1.2. Pora żniw w świetle fenologii kwitnienia i owocowania/ 475
            XIX.1.3. Sposób przeprowadzania żniw/ 476
                            XIX.1.3.1. Rozkład wysokościowy chwastów na polach współczesnych/ 477
                            XIX.1.3.2. Sposób sprzętu zbóż w świetle analizy chwastów w materiałach archeobotanicznych/ 478
                            XIX.1.3.3. Przykłady stanowisk archeobotanicznych dostarczających materiału do dyskusji nad sposobem przeprowadzania żniw/ 479
            XIX.1.4. Stopień zachwaszczenia ziarna/ 481
            XIX.1.5. Rotacja upraw, monokultury, uprawy mieszanek/ 483

XIX.2. Odtwarzanie struktury upraw na podstawie roślin uprawnych zachowanych na stanowiskach archeologicznych/ 485
            XIX.2.1. Wprowadzenie/ 485
            XIX.2.2. Uwagi metodyczne/ 486
            XIX.2.3. Odtwarzanie struktury upraw na poziomie stanowiska/ 489
            XIX.2.4. Odtwarzanie struktury upraw na poziomie regionu/ 490
            XIX.2.5. Odtwarzanie struktury upraw w skali Polski/ 491

XIX.3. Pożywienie zwierząt domowych na podstawie materiałów archeobotanicznych/ 496
            XIX.3.1. Wprowadzenie/ 496
            XIX.3.2. Pasza liściowa/ 497
            XIX.3.3. Pasza zielona i siano/ 498

XIX.4. Mechanizm przechodzenia od zbieractwa do uprawy roślin na przykładzie stanowiska Abu Hureyra w Syrii/ 502

XIX.5. Fenologia roślin jako podstawa do rekonstrukcji rozkładu czynności gospodarczych w ciągu roku/ 506

XIX.6. Materiały archeobotaniczne jako źródło informacji o znaczeniu roślin dla człowieka w czasach prehistorycznych/ 509

XX. Znaczenie wyników badań archeobotanicznych dla innych dyscyplin naukowych/ 518

Literatura/ 523

Skorowidz łacińskich nazw roślin/ 553

Skorowidz polskich nazw roślin/ 559

Noty o autorach/ 565

Galeria
Pliki załączone do produktu
Contents (Rozmiar: 0,02 MB) pobierz
Spis treści (Rozmiar: 0,04 MB) pobierz
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
STORCZYKI POLSKI
Dariusz L. Szlachetko, Michał Skakuj
GLEBY I ROŚLINNOŚĆ EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM
Idee Ekologiczne. Tom 11. Ser. Zeszyty. Nr 5.
FITOPLANKTON HUMUSOWEGO JEZIORA SMOLAK
na tle zmian warunków fizyczno-chemicznych wywołanych wapnowaniem i nawożeniem

Idee Ekologiczne. Tom 14. Ser. Zeszyty. Nr 7

PRZEMYSŁOWE IZOLACJE CIEPLNE
Jan Górzyński
<!--901-->KTO W PRACY NIE PISZCZY. Poradnik sukcesu zawodowego nowoczesnej kobiety
Amy Henry
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Język
PolskiEnglish
Waluta
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Usługi
wydawnicze i poligraficzne
Najczęściej oglądane
Strony dla obieżyświatów
- Blog: Szlaki dla obieżyświatów
- Serwis Szlaki.pl
- Kazimierz Nowak - pionier reportażu - - Sztafeta śladami Kazimierza Nowaka
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
DM SORUS Sp. z o.o., ul. Poplińskich 12A, 61-574 Poznań, Poland
tel. +48 795 414 122


W serwisie Sorus.com.pl/sklep („Serwis”) stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji, dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika, w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je także serwisy wyszukujące i społecznościowe z którymi współpracujemy (takie jak Google czy Facebook). Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
Aktualna Data: 2022-05-17 00:22
© Sorus. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.