Katalog » Przyroda

UWAGA! Ten sklep jest NIECZYNNY. Od 25.12.2014 r. zamówienia będą realizowane TYLKO przez nowy sklep na www.sorus.pl
Zapraszamy do naszego nowego sklepu.
Kliknij tutaj i zobacz najnowsze książki Wydawnictwa SORUS!

Wybierz kategorię
Zapowiedzi
WYSYŁKA GRATIS!

BEZPŁATNA WYSYŁKA
już od
80 zł na zamówieniu
przy płatności
przelewem lub kartą płatniczą!!!

Program Ochrony Kupujących PayU

Płatności obsługują platnosci.pl
PayPal

Wysyłka gratis dotyczy wysyłek na terytorium Polski.

Towar dnia
29,90 zł
Najczęściej kupowane
Informacje o produkcie
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
CHOROLOGICAL STUDIES ON POLISH CARPATHIAN BRYOPHYTES
Autor
ISBN
978-83-89949-86-8
Liczba stron
268
Oprawa
miękka
Format
17 cm x 24 cm
Rok wydania
2011
Język
angielski
Cena
Ilość
44,12 zł

The present book is a collection of 15 accounts which are divided into two parts, namely Bryogeography of individual genera and species and Bryofloristics.

The first two articles of the first part are overviews of the distribution of two genera, each consisting of three species, namely Niphotrichum (H. Bednarek-Ochyra, R. Ochyra and A. Stebel) and Paraleucobryum (R. Ochyra, A. Stebel and H. Bednarek-Ochyra) in the Polish Carpathians. The next five accounts provide the current Carpathian distribution of two species of mosses − Dicranum viride (A. Stebel, B. Cykowska and J. Żarnowiec) and Orthotrichum lyellii (A. Stebel) − and three species of liverworts – Preissia quadrata (P. Górski, A. Stebel and R. Zubel), Metzgeria conjugata (R. Zubel, A. Stebel and P. Górski) and Tetralophozia setiformis (P. Górski). Finally, the last three notes provide the first discovery of the thallose liverwort Marchantia polymorpha subsp. polymorpha in the Tatra Mountains (B. Cykowska and A. Smieja), new data on the rediscovery of the legally protected moss Buxbaumia viridis in the Tatra and Gorce (G. Vončina, B. Cykowska and P. Chachuła) and an interesting find of the rare liverwort Leiocolea badensis on a manmade habitat in the Polish Eastern Carpathians (L. Armata).

The second part of the book consists of five articles. Three of these focus on the bryoflora of selected nature reserves, namely Lipowska (A. Stebel, H. Klama and R. Krause) and Muńcuł (A. Stebel, R. Zubel, B. Fojcik, P. Górski, A. Rusińska, J. Sawicki, M. Szczepański and G. J. Wolski) in the Beskid Wysoki range of the Western Carpathians and Góra Sobień (R. Zubel and A. Stebel) in the Góry Sanocko-Turczańskie range of the Eastern Carpathians. The fourth article provides interesting data on the occurrence of rare and threatened bryophytes in anthropogenic habitats in the Doły Jasielsko-Sanockie basin (L. Armata) and last paper deals with bryophytes of Sphagnum-Polytrichum hummocks in the subalpine and alpine belts in the Polish Tatra Mountains (B. Cykowska).

 

 

 

 

Książka stanowi kolejną pozycję w zainicjowanej w 2004 r. nieformalnej serii prac briologicznych Wydawnictwa Sorus poświęconych różnym aspektom badań mszaków Karpat. Tom zawiera 15 prac należących do dwóch grup tematycznych.

Pierwsza z nich obejmuje opracowania dotyczące chorologii wybranych rodzajów i gatunków w polskich Karpatach. Dwa pierwsze artykuły w tej części zawierają przegląd rozmieszczenia gatunków z rodzajów Niphotrichum i Paraleucobryum, natomiast pięć pozostałych dotyczy rozmieszczenia wybranych gatunków mchów (Dicranum viride i Orthotrichum lyellii) i wątrobowców (Preissia quadrata, Metzgeria conjugata i Tetralophozia setiformis) na tym terenie. Uzupełnieniem tej grupy tematycznej są artykuły poświęcone odkryciu wątrobowca Marchantia polymorpha subsp. Polymorpha w Tatrach i dalszych stanowisk mchu Buxbaumia viridis w Tatrach i Gorcach oraz doniesienie o występowaniu rzadkiego wątrobowca Leiocolea badensis na antropogenicznym siedlisku w Górach Słonnych w Karpatach Wschodnich.

Druga grupa tematyczna prac zamieszczonych w tomie obejmuje 5 artykułów. Trzy pierwsze zawierają opracowania brioflor rezerwatów przyrody: „Lipowska” i „Muńcuł” w Beskidzie Wysokim oraz „Góra Sobień” w Górach Sanocko-Turczańskich. Czwarty artykuł dostarcza interesujących danych na temat występowania rzadkich i zagrożonych mszaków na siedliskach antropogenicznych w Dołach Jasielsko-Sanockich. Ostatnia praca poświęcona jest florze mszaków kęp płonnikowo-torfowcowych w piętrze subpalejskim i alpejskim Tatr Polskich.

 

 

 

CONTENTS

ADAM STEBEL, RYSZARD OCHYRA, TERESA SZMAJDA, PIOTR SZMAJDA

Dr Marian Kuc (1932–2011) – eminent Polish and Canadian bryologist 9

ADAM STEBEL, RYSZARD OCHYRA

Preface. 11

 

BRYOGEOGRAPHY OF INDIVIDUAL GENERA AND SPECIES

HALINA BEDNAREK-OCHYRA, RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL

The moss genus Niphotrichum (Bryophyta, Grimmiaceae) in the Polish Carpathians 15

RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL, HALINA BEDNAREK-OCHYRA

The moss genus Paraleucobryum (Bryophyta, Dicranaceae) in the Polish Carpathians 53

ADAM STEBEL, BEATA CYKOWSKA, JAN ŻARNOWIEC

Current distribution of the European threatened moss Dicranum viride (Bryophyta, Dicranaceae) in the Polish Carpathians 99

ADAM STEBEL

Distribution of Orthotrichum lyellii (Bryophyta, Orthotrichaceae) in the Polish Carpathians 111

PIOTR GÓRSKI, ADAM STEBEL, ROBERT ZUBEL

Occurrence of Preissia quadrata (Marchantiophyta, Marchantiaceae) in the Polish Carpathians. 121

ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, PIOTR GÓRSKI

Metzgeria conjugata (Marchantiophyta, Metzgeriaceae) in the Polish Carpathians: distribution, ecology and threats 133

PIOTR GÓRSKI

Distribution of Tetralophozia setiformis (Marchantiophyta, Scapaniaceae) in the Tatra Mts (Western Carpathians, Poland and Slovakia) 155

BEATA CYKOWSKA, AGATA SMIEJA

First discovery of Marchantia polymorpha subsp. polymorpha (Marchantiophyta, Marchantiaceae) in the Polish Tatra 165

GRZEGORZ VONČINA, BEATA CYKOWSKA, PIOTR CHACHUŁA

Rediscovery of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Tatra and Gorce in the Polish Western Carpathians 171

LUCJAN ARMATA

Anthropogenic occurrence of the liverwort Leiocolea badensis (Marchantiophyta, Jungermanniaceae) in the Góry Słonne Mts (Polish Eastern Carpathians) 177

 

BRYOFLORISTICS

ADAM STEBEL, HENRYK KLAMA, ROKSANA KRAUSE

Bryophytes of the Lipowska Nature Reserve in the Beskid Wysoki Range (Polish Western Carpathians) 183

ADAM STEBEL, ROBERT ZUBEL, BARBARA FOJCIK, PIOTR GÓRSKI, ANNA RUSIŃSKA, JAKUB SAWICKI, MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI, GRZEGORZ J. WOLSKI

Bryophytes of the Muńcuł Nature Reserve in the Beskid Wysoki Range (Polish Western Carpathians) 195

ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL

Bryophytes of the Góra Sobień Nature Reserve in the Góry Sanocko-Turczańskie Range (Polish Eastern Carpathians) 209

LUCJAN ARMATA

Invasive tendencies of bryophytes in the flora of the Jasło-Sanok Basin (Carpathian Foothills, SE Poland) 223

BEATA CYKOWSKA

Bryophytes of Sphagnum-Polytrichum hummocks in the Polish Tatra Mountains 233

Halina Bednarek -Ochyra , Ryszard Ochyra

Index to Latin plant names 261

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

ADAM STEBEL, RYSZARD OCHYRA, TERESA SZMAJDA, PIOTR SZMAJDA

Dr Marian Kuc (1932–2011) – wybitny polski i kanadyjski briolog 9

ADAM STEBEL, RYSZARD OCHYRA

Przedmowa 11

 

BRIOGEOGRAFIA WYBRANYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW

HALINA BEDNAREK-OCHYRA, RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL

Mchy z rodzaju Niphotrichum (Grimmiaceae) w polskich Karpatach 15

RYSZARD OCHYRA, ADAM STEBEL, HALINA BEDNAREK-OCHYRA

Mchy z rodzaju Paraleucobryum (Dicranaceae) w polskich Karpatach 53

ADAM STEBEL, BEATA CYKOWSKA, JAN ŻARNOWIEC

Aktualne rozmieszczenie zagrożonego w Europie mchu Dicranum viride (Dicranaceae) w polskich Karpatach 99

ADAM STEBEL

Rozmieszczenie Orthotrichum lyellii (Bryophyta, Orthotrichaceae) w polskich Karpatach 111

PIOTR GÓRSKI, ADAM STEBEL, ROBERT ZUBEL

Preissia quadrata (Marchantiophyta, Marchantiaceae) w polskiej części Karpat 121

ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, PIOTR GÓRSKI

Metzgeria conjugata (Marchantiophyta, Metzgeriaceae) w polskich Karpatach: rozmieszczenie, ekologia i zagrożenia 133

PIOTR GÓRSKI

Rozmieszczenie Tetralophozia setiformis (Marchantiophyta, Scapaniaceae) w Tatrach (Karpaty Zachodnie, Polska i Słowacja) 155

BEATA CYKOWSKA, AGATA SMIEJA

Pierwsze odkrycie Marchantia polymorpha subsp. polymorpha (Marchantiophyta, Marchantiaceae) w polskich Tatrach 165

GRZEGORZ VONČINA, BEATA CYKOWSKA, PIOTR CHACHUŁA

Dalsze znaleziska mchu Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae) w Tatrach i Gorcach w polskich Karpatach Zachodnich 171

LUCJAN ARMATA

Antropogeniczne stanowisko wątrobowca Leiocolea badensis (Jungermanniaceae) w Górach Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie) 177

 

BRIOFLORYSTYKA

ADAM STEBEL, HENRYK KLAMA, ROKSANA KRAUSE

Mszaki rezerwatu przyrody „Lipowska” w Beskidzie Wysokim (polskie Karpaty Zachodnie) 183

ADAM STEBEL, ROBERT ZUBEL, BARBARA FOJCIK, PIOTR GÓRSKI, ANNA RUSIŃSKA, JAKUB SAWICKI, MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI, GRZEGORZ J. WOLSKI

Mszaki rezerwatu przyrody „Muńcuł” w Beskidzie Wysokim (polskie Karpaty Zachodnie) 195

ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL

Mszaki rezerwatu przyrody „Góra Sobień” w Górach Sanocko-Turczańskich w polskich Karpatach Wschodnich 209

LUCJAN ARMATA

Ekspansywne tendencje mszaków na przykładzie flory Dołów Jasielsko-Sanockich na Pogórzu Karpackim w południowo-wschodniej Polsce 223

BEATA CYKOWSKA

Mszaki kęp torfowcowo-płonnikowych w Tatrach Polskich 233

Halina Bednarek -Ochyra , Ryszard Ochyra

Indeks łacińskich nazw roślin 261

Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Język
PolskiEnglish
Waluta
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Usługi
wydawnicze i poligraficzne
Najczęściej oglądane
Strony dla obieżyświatów
- Blog: Szlaki dla obieżyświatów
- Serwis Szlaki.pl
- Kazimierz Nowak - pionier reportażu - - Sztafeta śladami Kazimierza Nowaka
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
DM SORUS Sp. z o.o., ul. Poplińskich 12A, 61-574 Poznań, Poland
tel. +48 795 414 122


W serwisie Sorus.com.pl/sklep („Serwis”) stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji, dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika, w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je także serwisy wyszukujące i społecznościowe z którymi współpracujemy (takie jak Google czy Facebook). Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
Aktualna Data: 2022-01-19 09:21
© Sorus. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.