Marian Fuks

Z DZIEJÓW WIELKIEJ KATASTROFY NARODU ŻYDOWSKIEGO

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=45


SPIS TREŚCI

Rozdział Pierwszy – PRZED WYBUCHEM
Żydzi polscy • Zróżnicowani • W kulturze • Prężna społeczność

Rozdział Drugi – W OBLICZU ZAGROŻENIA
Alarm • „Owszem…" • Zaślepienie • „Wypadki" • „Sprawa żydowska" • Ideologia zbrodni • Rok 1933 • Zbąszyń • W przededniu wybuchu • Na rzecz obrony

Rozdział Trzeci – WOJNA
Wrzesień 1939 • W gminie • Bomby • Prezes Czerniaków• W walce • „Nie wszystek umrę…" • 17 września • Deportacje • Zbrodnie • Wędrówki, wysiedlenia • Koszmar
• Żółta łata

Rozdział Czwarty – GETTA
Średniowiecze • Getta hitlerowskie • Akcje • Sadyzm • Warszawskie getto • „Normalizacja" • Łaźnie • Futra • Incydent – Nalewki 9 • Chrześcijanie w getcie warszawskim • Getto w Łodzi • Rumkowski • Kraków • Lublin • Białystok • Lwów • Wilno • Pomorze – Gdańsk – Gdynia • Małe getta • Terezin • O wysiedleniach z Krakowa

Rozdział Piąty – JUDENRATY
Twór okupanta • Kontrowersje • Gmina • Adam Czerniaków • Służba Porządkowa, czyli tzw. Policja żydowska

Rozdział Szósty – PRZEZ PRYZMAT „GAZETY"
„Gazeta Żydowska" • Redaktorzy – autorzy • Pod ścisłą kontrolą • Z frontów wojny • Sytuacja Żydów w Europie • Rozwój sytuacji • Kraków • Definicja „Żyd" • Jeszcze Kraków • Warszawa • Przesiedlenia • Sytuacja w Warszawie • Z miast i miasteczek • Obraz tragiczny • Rozważania i komentarze • Mistycyzm • Żyd prawdziwy • Nowa egzystencja • Solidarność • Cierpienie uszlachetnia • Emigracja – iluzja • Przewarstwowienie • Religia • Wiara • Dzieci • Reportaże z życia • Ogłoszenia

Rozdział Siódmy – ADAMA CZERNIAKOWA DZIENNIK
Autor • Na posterunku • Na Pawiaku i w Alei Szucha • Hahn i jego ludzie • Tyfus i głód • Obserwacje i epizody • Filmiarze • Niepokojące pogłoski • Z ostatniej chwili • Był krótkowzroczny

Rozdział Ósmy – RINGELBLUMA KRONIKA MĘCZEŃSTWA
Radość sobotnia • Archiwum • Kronika getta • Stosunki polsko-żydowskie • Szmalcownictwo

Rozdział Dziewiąty – RUCH OPORU
Opór cywilny • Ucieczki • Walki indywidualne • Organizacjebojowe • Bierność • Aktywizacja • Prasa podziemna • Różnorodność• Oręż oporu • Ewolucja • Sytuacja w kraju • Do czynnego oporu • Hasło obrony • 1942 rok

Rozdział Dziesiąty – ENDLÖSUNG
Wannsee 1942 • Plan i rozterki

Rozdział Jedenasty – OBOZY ZAGŁADY
Początki • Fabryki śmierci • Do Treblinki • Relacje o zagładzie

Rozdział Dwunasty – WIELKA DEPORTACJA
Niepokój • Bez oporu • Trwoga i panika • Samobójstwo Czerniakowa • Umschlagplatz • Do Treblinki

Rozdział Trzynasty – BUNTY I WYSTĄPIENIA ZBROJNE W OBOZACH I
GETTACH
Bunt w Treblince • Sobibór • Oświęcim i inne obozy • Opór w gettach • Częstochowa • Mińsk Mazowiecki • Inne getta • Białystok

Rozdział Czternasty – POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM
Bez precedensu • Konfrontacja • Siły wroga • Bojownicy getta • Wybuch • Ze strony aryjskiej • Szatańska metoda • Bilans strat • Zwycięstwo moralne • Kontrowersje • Sposób umierania? • Jednak powstanie! • Akt rozpaczy? • Na wielką skalę • Finał

Rozdział Piętnasty – Z DALA OD KRAJU
Alarm • Brak zrozumienia? • Zygelbojm • Ciemne karty

Rozdział Szesnasty – W POWSTANIU WARSZAWSKIM
Wybuch • Kapitulacja • Żydzi • Antysemityzm • W walce • ŻOB i ŻZW • Miki i inni • Nie z Polski • Relacje • Współpraca • Na aryjskich papierach • W służbie zdrowia • Dr Beck • Dziewczęta • Uratowani

Rozdział Siedemnasty – WŚRÓD NARODÓW – SPRAWIEDLIWI
Za to groziła śmierć • Sprawiedliwi • „Żegota" • „Las Sprawiedliwych" • Szmalcownicy

Rozdział Osiemnasty – NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
W Wojsku Polskim • W armiach sojuszniczych • Po wojnie

Rozdział Dziewiętnasty – W KATYNIU I NA ŁUBIANCE
Zbrodnia • W kampanii wrześniowej • Wspólny los • Żydzi • Dzieje przyjaźni

Rozdział Dwudziesty – ZGASZONE GWIAZDY
Pisarze, poeci, aktorzy • Muzycy • Malarze, graficy, rzeźbiarze, architekci

POSTSCRIPTUM

POSŁOWIE

ANEKSY
Aneks 1 – Wykaz żydowskiej prasy podziemnej (1940–1943) • Aneks 2 – Żydzi na Liście Katyńskiej • Aneks 3 – Żydzi w armiach sprzymierzonych walczący na frontach II wojny światowej • Aneks 4 – Szacunkowe straty Żydów w Holocauście

LITERATURA I ŹRÓDŁA
Zbiory dokumentów • Prasa • Literatura


Sorus