Red. Zbigniew Kierzkowski, Stanisława Kluska-Nawarecka, Adam Sielicki

WYMIANA INFORMACJI I INTERAKTYWNE KOMUNIKOWANIE MEDIALNE

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=46


SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE
D. Pietruch-Reizes – Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej

WPROWADZENIE
POJAWIAJĄCA SIĘ INFOSFERA KOMUNIKACJI BEZPOŚREDNIEJ
Z. Kierzkowski

ROZDZIAŁ I: SYSTEMY INFORMACYJNE W KSZTAŁTUJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

ROZDZIAŁ II: MODELOWANIE I SYNTEZA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

ROZDZIAŁ III: BADANIA PRZEDMIOTOWE I ROZWIĄZANIA EKSPERYMENTALNE

Skorowidz

Kronika przedsięwzięć naukowych


Sorus