Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

WSZECHWIEDZA

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=9


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

1. Człowiek w świetle nauki

2. Poszukiwanie sensu istnienia człowieka

3. Wszechwiedza

4. Wszechwiedza a struktura rzeczywistości

Podsumowanie

Dodatki dla czytelnika o odpowiednim przygotowaniu matematycznym
Dodatek A. Wszechwiedza a formalizm matematyczny teorii kwantów
Dodatek B. Konieczność wprowadzenia uogólnionego iloczynu skalarnego


Sorus