Radosław Sikora

WOJSKOWOŚĆ POLSKA 
w dobie wojny polsko-szwedzkiej 1626-1629

Kryzys mocarstwa

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=71


SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział pierwszy
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

 

Rozdział drugi
PIENIĄDZ I CENY

Rozdział trzeci
SKARB

Rozdział czwarty
RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA WOJSK

Rozdział piąty
DODATKOWE DANE O WOJSKU

Rozdział szósty
OBSZAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH I JEGO ZNACZENIE


Rozdział siódmy
KAMPANIA CHOCIMSKA A WOJNA PRUSKA

ZAKOŃCZENIE

DODATKI

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL


Wydawnictwo Sorus