Red. Alfred KANIECKI, Jadwiga ROTNICKA

WODY POWIERZCHNIOWE POZNANIA
Problemy wodne obszarów miejskich

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=37


SPIS TREŚCI

TOM I

TOM 2


Sorus