Red. Wanda Krzemińska, Piotr Nowak

STUDIA NAD JĘZYKIEM, INFORMACJĄ I KOMUNIKACJĄ

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=68


SPIS TREŚCI

Magdalena Wasielewska, Aleksandra Matulewska: 
Uwarunkowany kulturowo przekład polskich, estońskich i angielskich przysłów

Aleksandra Matulewska, Magdalena Wasielewska: 
Transfer informacji na poziomie tekstu w przekładzie angielskich, estońskich i polskich przysłów

Dominika Bajer: 
Język mediów. Specyfika komunikatu medialnego w prasie, radiu i telewizji.

Piotr Nowak: 
Topografia polskiego ruchu wydawniczego w świetle tzw. Europy regionów

Wanda Krzemińska: 
Radio interaktywne, czyli studium sukcesu medialnego

Wanda Krzemińska: 
Numery telefoniczne jako problem komunikacyjny

Irina Marshakova-Shaikevich: 
Analiza wskaźnika współcytowań w czasopismach w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Irena Marshakova-Shaikevich: 
Bibliometryczna metoda mierzenia wkładu danego państwa w światową naukę

Agnieszka Krzemińska: 
Metafora w konceptualizacji i wartościowaniu rzeczywistości

Aneta Firlej-Buzon: 
Wspólnoty praktyków na przykładzie wirtualnej społeczności użytkowników Linuxa

Jędrzej Wolarski: 
Wpływ właściwości Internetu na odbiór informacji (studium przypadku)

Emilia Maternik: 
Polsko-angielski pidgin w dziedzinie logistyki

Koh Seung-Hui: 
Problemy związane z programem konkordancji Sejong z perspektywy użytkownika: Studium uzyskiwania koreańskich postpozycji.

Piotr Nowak, Paweł Nowakowski: 
Infolingwistyka jako forma integracji językoznawstwa z nauką o informacji


Sorus