Waleria Młyniec i Sylwia Ufnalska

SCIENTIFIC COMMUNICATION, 
CZYLI JAK PISAĆ I PREZENTOWAĆ PRACE NAUKOWE

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=47


SPIS TREŚCI

Wstęp

Wprowadzenie

1. Zasady dobrego stylu naukowego
1.1. Prostota
1.2. Jasność i precyzja
1.3. Zwięzłość
1.4. Poprawność
1.5. Logiczna organizacja treści

2. Publikacja oryginalna
2.1. Kiedy pisać?
2.2. Wybór czasopisma
2.3. Tytuł
2.4. Abstrakt
2.5. Słowa kluczowe
2.6. Wstęp
2.7. Materiał i metody
2.8. Wyniki
2.9. Tabele
2.10. Ryciny
2.11. Dyskusja i wnioski
2.12. Podziękowania
2.13. Spis literatury
2.14. Streszczenie
2.15. Uwagi końcowe

3. Artykuł przeglądowy
3.1. Rodzaje artykułów przeglądowych
3.2. Przygotowanie artykułu przeglądowego
3.3. Pisanie artykułu przeglądowego

4. Recenzje książek
4.1. Rodzaje książek naukowych
4.2. Przygotowanie do pisania i pisanie recenzji książki

5. Proces wydawniczy
5.1. Pismo przewodnie i załączniki
5.2. Maszynopis w rękach redaktora i recenzentów
5.3. Reakcja autora na decyzję redaktora
5.4. Sytuacje budzące wątpliwości redaktora
5.5. Przyjęcie pracy do druku i korekta
5.6. Nadbitki

6. Ustna prezentacja pracy
6.1. Planowanie wygłoszenia referatu na konferencji naukowej
6.2. Przygotowanie do wystąpienia na konferencji naukowej
6.3. Przygotowanie ilustracji
6.4. Wygłoszenie referatu

7. Na zakończenie kilka cytatów

Spis literatury (cytowanej i zalecanej)

Aneks 1. Zasady transliteracji alfabetu rosyjskiego w języku polskim i angielskim

Aneks 2. Znaki korektorskie (przykłady)


Sorus