Red. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak

PRZESTRZENIE INFORMACJI

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=48


SPIS TREŚCI

Aneta Firlej-Buzon
Wirtualne społeczności

Eliza Ciałkowska
Wybrane zagadnienia ochrony elektronicznych dzieł intelektualnych w Unii Europejskiej

Eliza Ciałkowska
Wybrane zagadnienia prawa własności intelektualnej w odniesieniu do informacji elektronicznej na przykładzie Polski

Karina Lapis
Efektywne metody pozyskiwania i przekazywania informacji za pośrednictwem witryny internetowej

Rafał Lewandowski
Metadane w dokumentach HTML

Piotr Nowak
Rola bibliografii statystycznej i bibliometrii w procesie kształtowania się współczesnego paradygmatu badań księgoznawczych

Witold Król
Biblioteka w modelu działalności Instytutu Kultury Polskiej w Londynie

Wanda Krzemińska
Tworzenie loginów w adresach elektronicznych

Włodziemirz Lapis
Próba unifikacji ogólnych pojęć metodologicznych na gruncie metalingwistyki

Włodziemirz Lapis
Rodzaje dystynkcji - analiza dystynktywnej roli znaków diakrytycznych w języku polskim

Piotr Wierzchoń
Automatyzacja ekscerpcji definiowanych połączeń wyrazowych. Filtry wyrażeń regularnych

Aleksandra Matulewska
Depozyt sądowy i jego ekwiwalenty przekładowe


Sorus