Adam Stebel, Ryszard Ochyra, Leon Stuchlik, Jerzy B. Parusel

MCHY PASMA POLICY W POLSKICH KARPATACH ZACHODNICH

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=65

Książka w języku angielskim


SPIS TREŚCI

I. Wstęp

II. Teren badań

III. Badania briologiczne w Paśmie Policy

IV. Ogólna charakterystyka flory mchów 

V. Analiza ekologiczna flory mchów

  1. Mchy naziemne
  2. Mchy epifityczne 
  3. Mchy epiksyliczne
  4. Mchy naskalne
  5. Mchy bagienne
  6. Mchy wodne

VI. Występowanie mchów w zbiorowiskach roślinnych 

VII. Ochrona mchów

VIII. Systematyczny wykaz taksonów mchów

IX. Gatunki wątpliwe i wykreślone z flory

Podziękowania

Literatura

Dodatek: Mapy rozmieszczenia taksonów mchów


Sorus