Renata Zielińska

INTEGRACJA A TOŻSAMOŚĆ DYSCYPLIN PRZYRODNICZYCH
Prawda i prestiż w procesie rozwoju nauki

Studium metodologiczne

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=32


SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Mechanizm integracji w nauce - analiza metodologiczna

STRUKTURALIZM I SOCJOLOGIZM METODOLOGICZNY WOBEC PROBLEMU INTEGRACJI W NAUCE I KRYTERIÓW JEJ ROZWOJU: historyczny wymiar nauki - możliwe płaszczyzny analizy, stanowiska racjonalizmu i relatywizmu w kwestii kryteriów rozwoju nauki, strukturalizm i socjologizm metodologiczny wobec zagadnienia integracji wiedzy naukowej, casus „redukcji” biologii do fizyki i chemii, podsumowanie.

ZAGADNIENIE INTEGRACJI NA POZIOMIE STRUKTUR PONADTEORETYCZNYCH W NAUCE - PRÓBA EKSPLIKACJI: współczesna wersja sporu o status teoretyczny biologii - autonomizm versus prowincjalizm, składowe procesu rozwoju nauki - parafraza adaptacyjna, czynnik samoidentyfikacji i integracji w procesie rozwoju nauki - strukturalne i funkcjonalne przezwyciężanie dogmatyzmu teoretycznego, zasada rozwoju nauki na poziomie ponadteoretycznym - parafraza adaptacyjna, rozkład zachowań aneksyjnych w kontynualnym obszarze wiedzy, rodzaje reakcji na utratę tożsamości dziedzinowej, rola falsyfikacji w strukturalnym i funkcjonalnym wariancie przezwyciężenia dogmatyzmu poznawczego, problem ideologii w nauce z punktu widzenia kryterium maksymalizowania pola eksplanacji - ujęcie zadań ideologicznych przez hipotetyzm.

CZĘŚĆ II

Mechanizm integracji w nauce - analiza materiału faktograficznego

POSTĘP POZNAWCZY W NAUCE JAKO REALIZACJA KRYTERIUM MAKSYMALIZOWANIA OBSZARU EKSPLANACJI: wprowadzenie, główne idee termodynamicznej koncepcji ewolucji - ekspozycja, interpretacja termodynamicznej teorii ewolucji, koncepcja rozszerzonego fenotypu i pojęcie „genu kulturowego”, podsumowanie.

KONFRONTACYJNY CHARAKTER OPCJI TEORETYCZNYCH W ANTROPOLOGII: kontrowersja wokół pojawienia się rodziny Hominidae - strukturalna forma przezwyciężania dogmatyzmu w nauce, zagadnienie pojawienia się współczesnego Homo-sapiens - dążenie do prawdy naukowej jako reakcja na zachowania aneksyjne w płaszczyźnie eksplanacyjnej.

ZJAWISKO SEPARATYWNEJ SAMOIDENTYFIKACJI W NAUCE NA PRZYKŁADZIE BIOLOGII: kladystyczna koncepcja ewolucji gatunku, ekspozycja, interpretacja trudności kladystycznego podejścia do ewolucji.


Sorus