Jarosław Chudzicki

INSTALACJE CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=77


SPIS TREŚCI

Od autora / 3

1. Wstęp / 4

2. Zużycie zimnej i ciepłej wody / 5

2.1. Rys historyczny / 5
2.2. Temperatura wody zimnej i ciepłej / 7
2.3. Wielkość i nierównomierność zużycia wody / 11

3. Systemy zaopatrzenia w ciepłą wodę / 15

3.1. Przygotowanie ciepłej wody / 15
3.2. Układy rozprowadzania ciepłej wody / 20

4. Techniczne możliwości oszczędzania wody ciepłej/ 21

4.1. Perlatory/ 21
4.2. Baterie dwuuchwytowe a jednouchwytowe/ 23
4.3. Ograniczniki wypływu/ 23
4.4. Baterie termostatyczne/ 24
4.5. Baterie bezdotykowe/ 25
4.6. Przykład obliczeniowy - porównanie kosztów zużycia wody i energii/ 26

5. Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowych/ 29

5.1. Obliczenia przewodów wodociągowych / 29
5.2. Wyznaczanie przepływu obliczeniowego/ 31

5.2.1. Obliczanie przewodów zasilających / 31
5.2.2. Miejscowe i centralne przygotowanie ciepłej wody / 34
5.2.3. Przykład obliczeniowy / 34

6. Obliczenia mocy cieplnej do przygotowania ciepłej wody / 36

6.1. Tok obliczeń według normy PN-92/B-01706/ 36
6.2. Tok obliczeń według normy DIN 4708 / 37
6.3. Tok obliczeń do oceny energetycznej instalacji ciepłej wody/ 41
6.4. Przygotowanie ciepłej wody w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych/ 45
6.5. Przykład obliczeniowy/ 46
6.6. Przygotowanie ciepłej wody w hotelach i pensjonatach/ 46
6.7. Przykład obliczeniowy/ 48
6.8. Przygotowanie ciepłej wody w halach sportowych-przykład/ 49

7. Układy cyrkulacji ciepłej wody/ 50

7.1. Obliczanie przewodów cyrkulacyjnych/ 50
7.2. Przykład obliczeniowy/ 52

8. Izolowanie instalacji / 58

9. Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody przed rozwojem bakterii Legionella / 59

9.1. Wstęp / 59
9.2. Nowe i projektowane instalacje wodociągowe/ 60

9.2.1. Wymagania ogólne/ 60
9.2.2. Wymagania dla podgrzewaczy wody ciepłej / 63
9.2.3. Wymagania dla instalacji / 64
9.2.4. Wymagania eksploatacyjne/ 65

9.3. Istniejące instalacje wodociągowe/ 66

9.3.1. Wymagania ogólne/ 66
9.3.2. Dezynfekcja termiczna/ 68
9.3.3. Dezynfekcja chemiczna/ 69
9.3.4. Dezynfekcja promieniami UV / 70

10. Literatura / 71

11. Pomoce do obliczeń/ 75


Sorus