Idee Ekologiczne. Tom 11 
Ser. Zeszyty. Nr 5

Red. Paweł Pawlaczyk

GLEBY I ROŚLINNOŚĆ EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=39


SPIS TREŚCI

Drawieński Park Narodowy - zarys charakterystyki obiektu - Paweł Pawlaczyk

Gleby Drawieńskiego Parku Narodowego - Kazimierz Biały, Andrzej Kosakowski, Mirosław Gracjasz

Problem zniekształcenia i degradacji gleb na przykładzie ekosystemów leśnych w Drawieńskim Parku Narodowym - Kazimierz Biały

Roślinność leśna Drawieńskiego Parku Narodowego, jej antropogeniczne przekształcenia i aktualne tendencje dynamiczne - Paweł Pawlaczyk

Struktura drzewostanów Drawieńskiego Parku Narodowego - Irena Kohut

Roślinność dna lasu jako wskaźnik zniekształcenia ekosystemów leśnych w Drawieńskim Parku Narodowym - Tomasz Załuski, Kazimierz Biały, Andrzej Kosakowski, Mirosław Gracjasz


Sorus