Red. Zbigniew W. Kundzewicz, Maciej Radziejewski

DETEKCJA ZMIAN KLIMATU I PROCESÓW HYDROLOGICZNYCH

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=29


SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

CZĘŚĆ I - ZAGADNIENIA METODYCZNE

1. Wprowadzenie do metodyki detekcji zmian
ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ, MACIEJ RADZIEJEWSKI i ALICE ROBSON

2. HYDROSPECT - program do wykrywania zmian w danych hydrologicznych
MACIEJ RADZIEJEWSKI i ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ

3. Wykrywalność trendów w długich szeregach czasowych przepływów rzecznych - efekt rozbiegu
MACIEJ RADZIEJEWSKI, ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ i DARIUSZ GRACZYK

4. Wykrywanie zmian w przepływach rzecznych za pomocą randomizacji faz
MACIEJ RADZIEJEWSKI

CZĘŚĆ II - ZASTOSOWANIA

5. Zmienność przepływów rzeki Warty w Poznaniu, 1822-1994
DARIUSZ GRACZYK, ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ i MAŁGORZATA SZWED

6. Ocieplenie klimatu Polski?
ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ i IWONA PRZYMUSIŃSKA

7. Zmienność czasowa suszy w Wielkopolsce
MAŁGORZATA SZWED

8. Analiza zmienności opadów atmosferycznych w Turwi, 1965-2001
IWONA PRZYMUSIŃSKA i EWA DANECKA

9. Analiza zmienności opadów atmosferycznych w Poczdamie, 1893-2000
MACIEJ RADZIEJEWSKI, ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ i FRIEDRICH-WILHELM GERSTENGARBE

10. Charakterystyki ekstremów klimatycznych na polskich stacjach objętych Europejskim Archiwum Klimatycznym
DARIUSZ GRACZYK i ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ

CZĘŚĆ III - CZY DOSTRZEGAMY SKŁADOWĄ CIEPLARNIANĄ W DANYCH HYDROLOGICZNYCH?

11. Zaobserwowane zmiany klimatu i ich skutki
ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ i IWONA PRZYMUSIŃSKA

12. Czy ryzyko powodzi ulega zmianom?
ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ


Sorus