Red. Wanda Krzemińska, Piotr Nowak

CYFRYZACJA W PROCESACH KOMUNIKOWANIA

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=69


SPIS TREŚCI


I. TERMINOLOGIA NOWYCH PROCESÓW KOMUNIKOWANIA

Wanda Krzemińska: Co z tą cyfryzacją?
Witold Król: Digitalizacja - problemy terminologiczne


II. DZIEDZINY KOMUNIKOWANIA

II-1. Nauka

II-1-1. Językoznawstwo

Piotr Nowak, Paweł Nowakowski, Przemysław Wiatrowski: Cyfryzacja w badaniach lingwistycznych
Aleksandra Matulewska, Lena Woźna: Wykorzystanie zasobów internetu dotyczących zdrowia w przekładzie
Agnieszka Krzemińska: Środowisko informacyjne słowników elektronicznych

II-1-2. Bibliometria

Barbara Budzyńska, Irena Marszakowa-Szajkiewicz: Bibliometryczna analiza czasopism z dziedziny Cardiac & Cardiovascular Systems na podstawie BD Journal Citation Reports: Science Edition

II-2. Edukacja

Anna Drzewińska: Projektowanie i tworzenie wielojęzycznych zasobów edukacyjnych przeznaczonych na potrzeby internetowych kursów języków obcych
Anna Drzewińska: Internetowe kursy języka obcego w Polsce
Aleksandra Matulewska, Magdalena Wasielewska: Dokumenty cyfrowe w nauczaniu
Aleksandra Matulewska, Magdalena Wasielewska: Cyfryzacja informacji i jej wpływ na etykę uczniów w Polsce

II-3. Muzyka

Piotr Kędziora: Technologie cyfrowe jako siła sprawcza przemian kreacji muzycznej

II-4. Zarządzanie informacją

Małgorzata Kowalska: Digitalizacja zasobów bibliotecznych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Część 1: Republika Federalna Niemiec
Małgorzata Kowalska: Digitalizacja zasobów bibliotecznych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Część 2: Republika Czeska
Marek Matulewski: Wpływ digitalizacji. Zmiany zachodzące w obiegu informacji po wprowadzeniu zintegrowanego systemu informatycznego SAP R3 w przedsiębiorstwie produkcyjno-dystrybucyjnym
Mirosław Górny: "Outsourcing pamięci" jako efekt digitalizacji w sferze edukacji i kultury
Emilia Maternik: Narzędzia informatyczne w finansach i księgowości


III. NARZĘDZIA KOMUNIKOWANIA - NOWE TECHNOLOGIE

Rafał Lewandowski: Format PDF w zastosowaniach prepress
Dominika Elsner: Technologiczny aspekt książki elektronicznej
Aneta Firlej-Buzon: Podpis elektroniczny w społeczeństwie informacyjnym
Wanda Krzemińska z zespołem: Strategie informacyjne w przekazach poczty głosowej


Sorus