Red. Adam Stebel & Ryszard Ochyra

BADANIA BRIOLOGICZNE W KARPATACH ZACHODNICH

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=62

Książka w jezyku angielskim


SPIS TREŚCI

 

ADAM STEBEL, RYSZARD OCHYRA

Przedmowa

 

JAN ŻARNOWIEC, ADAM STEBEL, RYSZARD OCHYRA

Mchy zagrożone w Karpatach na tle nowej polskiej czerwonej listy

 

MARC PHILIPPE, RYSZARD OCHYRA

Odkrycie mchu Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym

 

VÍTÌZSLAV PLÁŠEK

Rozmieszczenie i ekologia Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) w czeskiej części Karpat Zachodnich

 

ADAM STEBEL, HALINA BEDNAREK-OCHYRA

Rodzaj Codriophorus (Bryopsida, Grimmiaceae) w polskich Karpatach

 

ADAM STEBEL, RYSZARD OCHYRA, HALINA BEDNAREK-OCHYRA, WOJCIECH STACHNOWICZ, ROKSANA KRAUSE, ROBERT ZUBEL, ANNA RUSIŃSKA

Hookeria lucens (Bryopsida, Hookeriaceae) w polskich Karpatach

 

HENRYK KLAMA, JAN ŻARNOWIEC

Ponowne odnalezienie Splachnum sphaericum (Bryopsida, Splachnaceae) na Babiej Górze w Karpatach zachodnich

 

ADAM STEBEL, JERZY B. PARUSEL, GRAŻYNA CISŁO

Kolejne stanowisko Tetraplodon angustatus (Bryopsida, Splachnaceae) w polskich Karpatach

 

ADAM FLAKUS, BEATA CYKOWSKA

Najwyższe stanowiska Rhodobryum roseum (Bryopsida, Bryaceae) w Polsce

 

JAN ŻARNOWIEC, HENRYK KLAMA

Flora mszaków rezerwatu przyrody „Madohora” w Beskidzie Małym (Karpaty Zachodnie)

 

JAN ŻARNOWIEC, WOJCIECH SZWED

Materiały do flory mchów piętra subalpejskiego i alpejskiego masywu Babiej Góry (Karpaty Zachodnie)

 

ADAM STEBEL

Mchy rezerwatu przyrody „Czantoria” w Beskidzie Śląskim (Karpaty Zachodnie)

 

ADAM STEBEL

Materiały do flory mchów Gorców (Karpaty Zachodnie)

 

ADAM STEBEL

Materiały do flory mszaków zachodniej części Pogórza Karpackiego

 

ADAM STEBEL & DOMINIKA BIELEC

Wstępne badania mszaków epifitycznych miasta Bielsko-Biała w Karpatach Zachodnich

 

ADAM STEBEL, ROKSANA KRAUSE, WOJCIECH STACHNOWICZ, PAWEŁ NEJFELD, ZBIGNIEW WILCZEK & PIOTR GÓRSKI

Przyczynek do flory mchów Beskidów Zachodnich


Sorus